Close
סל ההשאלות שלך ריק

כמעיין המתגבר - העמותה שמלווה אותי כבר שנים, תומכת ומספקת חום ואהבה.
אמנון א., תל אביב

מנוף הרמה סיעודי חשמלי

מנוף הרמה סיעודי חשמלי

מתאים להרמה מישיבה/שכיבה

קיימים כל סוגי המנופים ממשקל 150 ק"ג עד 270 ק"ג.

 

₪ 0.00
: