Close
סל ההשאלות שלך ריק

כמעיין המתגבר - העמותה שמלווה אותי כבר שנים, תומכת ומספקת חום ואהבה.
אמנון א., תל אביב

סניף ירושלים המחודש (בקרוב!)

סניף זה הוקם בשנת 2004 שנת יסוד העמותה.

ניתן להשיג בסניף את האביזרים הסיעודיים.

כמו כן, שימש הסניף לחלוקת מוצרי בית למשפחות נזקקות.

 

₪ 0.00
: